تبلیغات
رها یافته ...از آن تو هستم می خواهم بمانم - 22

رها یافته ...از آن تو هستم می خواهم بمانم

بِه طَوافِ کَعبِه رَفتَم بِه حَرَم رَهَم نَدادَند....کِه تُو دَر بُرون چِه کَردی کِه دَروُن خانه آیی

22

فرقی نمی کند که کجا متولد شده باشی
مهم این است که آمده ای 
که قصه ی ناسروده ای را بسرایی
در ناکجا آباد این کویر بی نشان
مهم این است که خودت باشی
قصه ات را شبیه خودت
شبیه زیباترین غزل جهان بنویس
(صباغ نو)

بیـــــــــست و دو ســـــــــــال گذشت
به سادگی خوردن یک لیوان آب:)


                                            [ شنبه 9 شهریور 1392 ] [ 01:08 ق.ظ ] [ ماری ] [ نظرات() ]