تبلیغات
رها یافته ...از آن تو هستم می خواهم بمانم - من میفهمم

رها یافته ...از آن تو هستم می خواهم بمانم

بِه طَوافِ کَعبِه رَفتَم بِه حَرَم رَهَم نَدادَند....کِه تُو دَر بُرون چِه کَردی کِه دَروُن خانه آیی

من میفهمم

 

 

..فک نکن نمیفهمم لطفای این روزاتو..

 [ شنبه 20 خرداد 1391 ] [ 08:56 ق.ظ ] [ ماری ] [ ...() ]