تبلیغات
رها یافته ...از آن تو هستم می خواهم بمانم - دلم تاب ندارد

رها یافته ...از آن تو هستم می خواهم بمانم

بِه طَوافِ کَعبِه رَفتَم بِه حَرَم رَهَم نَدادَند....کِه تُو دَر بُرون چِه کَردی کِه دَروُن خانه آیی

دلم تاب ندارد

بسم الله...

خدایا تو خود بهتر میدانی اینی که در سینه ام میتپد تکه ای گوشت بیشتر نیست...پس چگونه تاب بیاورد

خدایا تو خود بهتر میدانی جز دعای نکرده کاری از دستم بر نمیاد...

پس کاری کن...

بگذار بیاید..التماست را میکنم...

من که نمیتوانم بنویسم...خدایا تو خود قشنگتر از همه میدانی دست به قلمم خوب نیست...ولی هستن بچه هایی که هنوز بوی انسانیت میدهند

چرا سکوت 3 و 4 حتما بخونید(کلیک)

وب عاشقان خدا..کلیک

کلیک

نطراتتونم تو وب همونا بدین...[ چهارشنبه 11 مرداد 1391 ] [ 02:13 ب.ظ ] [ ماری ] [ ...() ]