تبلیغات
رها یافته ...از آن تو هستم می خواهم بمانم - میون بُر

رها یافته ...از آن تو هستم می خواهم بمانم

بِه طَوافِ کَعبِه رَفتَم بِه حَرَم رَهَم نَدادَند....کِه تُو دَر بُرون چِه کَردی کِه دَروُن خانه آیی

میون بُر

بسم الله...

نــــــــــــوچ

انگاری

میون بری جز حسین نیست[ شنبه 28 مرداد 1391 ] [ 10:12 ب.ظ ] [ ماری ] [ ...() ]