تبلیغات
رها یافته ...از آن تو هستم می خواهم بمانم - چرخ گردون که میگن...

رها یافته ...از آن تو هستم می خواهم بمانم

بِه طَوافِ کَعبِه رَفتَم بِه حَرَم رَهَم نَدادَند....کِه تُو دَر بُرون چِه کَردی کِه دَروُن خانه آیی

چرخ گردون که میگن...

با خودت چیکار کردی؟

تویی که نوای" یا حسین" یادم دادی

تویی که تایم نماز عشا و شبُ یادم دادی

چرخ روزگار گشتُ گشتُ گشت..

تا اینکه برگشتی بهم گفتی:

خــشـکِ مــقـدس

اونجا بود که دلم اتیش گرفت

 [ دوشنبه 6 شهریور 1391 ] [ 05:59 ب.ظ ] [ ماری ] [ ---() ]